Śladami księdza Stefana Wyszyńskiego

Opis: Niniejsza publikacja, przybliżająca związki Prymasa Wyszyńskiego z Lubelszczyzną, ma formę przewodnika i na tym właśnie polega jej unikatowość i wyjątkowość. Poprzez Lubelszczyznę rozumie się tutaj historyczną diecezję lubelską, a więc również ziemię zamojską. Przewodnik najpierw zaznajamia Czytelnika z konkretnymi miejscowościami, nakreśla ich rys historyczny i geograficzny, by następnie powiązać dane miejsce z osobą Prymasa. O ile ukazanie obecności Stefana Wyszyńskiego w Lublinie czy Kozłówce nie będzie…

Czytaj dalej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania

Close Menu