Śladami księdza Stefana Wyszyńskiego

  • Autor:  Magdalena Bodnari
  • Wydawca: Koło Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia przy Parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie, 2016
  • ISBN: 8394650708, 9788394650704
  • Liczba stron: 274

Niniejsza publikacja, przybliżająca związki Prymasa Wyszyńskiego z Lubelszczyzną, ma formę przewodnika i na tym właśnie polega jej unikatowość i wyjątkowość. Poprzez Lubelszczyznę rozumie się tutaj historyczną diecezję lubelską, a więc również ziemię zamojską. Przewodnik najpierw zaznajamia Czytelnika z konkretnymi miejscowościami, nakreśla ich rys historyczny i geograficzny, by następnie powiązać dane miejsce z osobą Prymasa. O ile ukazanie obecności Stefana Wyszyńskiego w Lublinie czy Kozłówce nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, o tyle z przewodnika dowiemy się również, co połączyło Prymasa z Zamościem, Chełmem, Puławami, Hrubieszowem i z wieloma innymi miejscami. Wszystko to ukazane jest w formie turystycznych szlaków, na które możemy wyruszyć z przewodnikiem w ręku, planując czas naszej wyprawy i zaopatrując się w garść niezbędnych, praktycznych informacji. Przewodnik po śladach Kardynała Wyszyńskiego to niewątpliwie cenny wkład w odkrywanie historii ziemi, na której żyjemy, w kontekście tak wielkiej postaci, jaką był Prymas Tysiąclecia