Leksykon zakładów ceramicznych

Autor:  Maciej Burdzy
Cena: 80 zł
Waga: 0,4 kg
Wymiary: 15 x 24 x 1.3 cm

Autor wykonał tytaniczną pracę, przeszukując wszelkie możliwe źródła: księgi adresowe, kalendarze, rejestry i czasopisma. W efekcie tej kilkuletniej kwerendy powstał leksykon zawierający ponad 900 firm i zakładów. Niektóre w trakcie działalności funkcjonowały pod wieloma nazwami, co autor skrzętnie odnotowuje. Były zlokalizowane w blisko 400 miejscowościach na terenie całej Polski. Wszystkie podzielono alfabetycznie według województw. Oprócz podstawowych danych typu: adres przedsiębiorstwa, rok założenia, zmiany właścicielskie, autor prezentuje też zakres oferowanych usług, wielkość produkcji, liczbę pracowników, zdobyte na wystawach nagrody. Przywołuje fragmenty gazetowych anonsów, w których odnaleźć można ducha tamtych odległych czasów.

Kup online